ทัวร์เก็นติ้ง || ทัวร์ปีนัง || ทัวร์มะละกา || ทัวร์ลังกาวี || ทัวร์ยะโฮบารู || ทัวร์สิงคโปร์ || รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

หน้าแรก | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์เบตง ปีนัง | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ฮ่องกง

 

 

ทัวร์มะละกา สิงคโปร์ แพคเกจเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บินตรง

โปรแกรมทัวร์กัวลาลัมเปอร์ มะละกา สิงคโปร์ บินตรงจากดอนเมืองไปกัวลาลัมเปอร์ แล้วไปนอนมะละกา 1 คืน ยะโฮบารู 1 คืน และ กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน

 

แนะนำ แพลนเที่ยวมะละกา สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บินตรงจากดอนเมือง

แพลนเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ ส่วนตัว โดยมีรถตู้ VIP คนไทยให้บริการพาเที่ยวทั้งในมาเลเซีย ยะโฮบารู เมืองเก่ามะละกา และเก็นติ้งไฮแลนด์ บริการดีมาก รถตู้ใหม่

 

โปรแกรมทัวร์เมืองมะละกา สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน มาริน่าเบย์แซน น้ำตก Jewel Changi

จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดอนเมืองไปกัวลาลัมเปอร์ จากนั้นมีรถตู้ VIP ของเที่ยวสนุกทัวร์พาเที่ยวมาเลเซีย ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร์ เก็นติ้งไฮแลนด์

 

ทัวร์เก็นติ้ง || ทัวร์ปีนัง || ทัวร์มะละกา || ทัวร์ลังกาวี || ทัวร์ยะโฮบารู || รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

ทริปบินตรง กัวลาลัมเปอร์ มะละกา ยะโฮบารู สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน กาเด้นบายเดอร์เบย์

ทริปเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน บินตรงดอนเมืองไปกัวลาลัมเปอร์ แล้ววิ่งรถไปนอนชายแดนระหว่างมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์

 

Update ทัวร์มะละกา สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน 2566

อัพเดทที่เที่ยว เส้นทาง มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ยะโฮบารู และเข้าไปเที่ยวในสิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า เดินเล่นย่านถนนออชาร์ด และไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่เก็นติ้ง

 

ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ปีนังวันเดย์ทริป

ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

 

 

รหัสทัวร์ :: TSN-SPML18
บินตรง มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน พักยะโฮ 1 คืน มะละกา 1 คืน และกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน

เที่ยวมาเลเซีย+สิงคโปร์ กรุ๊ปเหมาส่วนตัว จองตั๋วมาลงที่กัวลาลัมเปอร์ ที่เหลือเราจัดการให้หมดทุกอย่าง แพคเกจ 4 วัน 3 คืน เที่ยวทั้งฝั่งมาเลเซีย และฝั่งประเทศสิงคโปร์

 

รายละเอียดการเดินทาง ::

วันแรก

ดอนเมือง-มาเลเซีย-ปุตราจาย่า-มะละกา-ยะโฮบารู

04.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เช็คอินโหลดกระเป๋า จากนั้น รอเวลาเข้าเก็ต

07.05 น.

ออกเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ ด้วยเที่ยวบินที่ FD311

10.15 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ไกด์เที่ยวสนุกทัวร์รอรับ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองปุตราจายา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)

เที่ยง

แวะเที่ยวเมืองใหม่ปุตราจายา ถ่ายรูปที่มัสยิดสีชมพู อาคารรัฐสภามาเลเซีย กระทรวงต่างๆ และสะพานข้ามทะเลสาบ เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ เมืองมะละกา เพื่อชมเมืองมรดกโลก ใช้เวลานั่งรถประมาณ 2 ชม.

เมื่อ

เดินทางถึง เมืองมะละกา ณ ลานตึกแดง ให้ท่านได้เดินชมในย่านเมืองเกาะมะละกาดังนี้
1.โบถส์แดง-ลานน้ำพุ
2.วิหารจัตุรัสสีแดง
3.ชมรถจักรยานสามล้อโชว์แสงสีเสียง
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ยะโฮบารู (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

พัก

เข้าพัก ณ New York Hotel หรือ ระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง

ยะโฮบารู-สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน-มาริน่าเบย์แซน-การ์เด้นบายเดอะเบย์-เกาะเซ็นโตซ่า (ยูนิเวอร์แซล)- Jewel Changi Airport-มะละกา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.

เดินทางสู่ ด่านวูดแลนด์ เพื่อเข้าประเทศสิงคโปร์

10.00 น.

เที่ยวจุดต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ดังนี้

 

1.เมอร์ไลอ้อน เป็นแลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์ สิงโตพ่นน้ำ แวะถ่ายรูปและเช็คอินคู่สิงคโปร์เมอร์ไลอ้อน

 

2.มาริน่าเบย์แซน เป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งที่ เป็นรูปเรือลอยฟ้า และห้าง แหล่งช้อปปิ้งของประเทศสิงคโปร์

อาหารเที่ยง

อิสระตามอัธยาศัย ในห้าง

 

3.การ์เด้นบายเดอะเบย์ สวนพรรณไม้นานาชนิด ที่รวมไว้ที่โดมใกล้อ่าวแม่น้ำสิงคโปร์ (ยังไม่รวม ค่าเข้า 85$) เชิญท่านถ่ายรูปที่ต้นไม้จำลองขนาดใหญ่ด้านหน้า การ์เด้นบายเดอะเบย์

 

4.เกาะเซ็นโตซ่า เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้านหน้าลูกโลกของ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล (ยังไม่รวมค่าเข้าชม 82 $) และเที่ยวโดยรอบเกาะเซ็นโตซ่า ได้ตามอัธยาศัย

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ เพื่อชม น้ำตกในอาคารที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่ Jewel Changi

จากนั้น

เดินทางต่อสู่ ด่านวูดแลนด์ เพื่อเดินทางเข้าสู่ ประเทศมาเลเซีย และเดินทางต่อไปยัง เมืองมะละกา ใช้เวลา 3 ชม.

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร(4) เดินทางต่อสู่ มะละกา

23.00 น.

เดินทางถึง โรงแรม ECO TREE HOTEL หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สาม

มะละกา-Sky Way-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

08.00 น.

เดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ใช้เวลานั่งรถประมาณ 2 ชม.

10.00 น.

เดินทางถึง Awana Skyway เคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง ขึ้นเก็นติ้ง พาคณะนั่งเคเบิ้ลคาร์ ระหว่างทางชม ความสวยงามของทะเลหมอก ผ่านชมวัดชินสุ่ย วัดจีนที่ตั้งอยู่ระหว่างสถานีเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้งกับเก็นติ้งไฮแลนด์

เมื่อ

เดินทางถึง สถานีปลายทาง ที่ First World Plaza ไกด์แนะนำท่านในที่เที่ยวโซนต่างๆ บนเก็นติ้ง เช่น
1.สวนสนุก Genting Skyworld สวนสนุกกลางแจ้ง
2.สวนสนุก Sky Tropolis หรือ Indoor Theme Park
3.โซนเก็นติ้งคาสิโน
และเดินเที่ยวโซนอื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ได้ตามอัธยาศัย

ตามเวลา

นัดเจอกันที่จุดนัดพบ เพื่อเตรียมตัวลงจากเก็นติ้ง โดยเคเบิ้ลคาร์ เพื่อเดินทางต่อสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (6)

พัก

เข้าพัก ณ ibis Styles Kuala Lumpur Fraser Business Park หรือ ระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่

เมอร์เดก้าแสควร์-ตึกปิโตนัส-สะพานซาโลมา-พระราชวังอีสตาน่า-วัดถ้ำบาตู-สนามบินกัวลาลัมเปอร์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

08.00 น.

พาท่านเดินทางสู่ เมอร์เดก้าแสควร์ เป็นลานประกาศอิสรภาพของประเทศมาเลเวีย จากประเทสอังกฤษ และที่นี่มี อาคารอับดุลซาหมัด เป็นตึกที่เป็นเอกลักษณ์เป็นที่ชื่นชอบในการถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว และยังมีเสาธงที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกอยู่กลางสนามหญ้าด้วย

จากนั้น

พาคณะเดินทางต่อสู่ จุดถ่ายรูปคู่ กับตึกปิโตนัส ซึ่งเป็นตึกคู่แฝด ที่สูงที่สุดในโลก และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ทำให้ชาวโลกรู้จักประเทศมาเลเซีย

จากนั้น

พาท่านไปข้าม สะพานซาโลมา เป็นสะพานข้ามถนน ที่เสร้างด้วย สแตนเลส และตอนเย็นมีกระประดับไฟสวยงามมากๆ ที่สำคัญเมื่อไปยืนแล้วถ่ายรูปจากบนสะพานจะมีฉากหลังเป็น ตึกปิโตนาส

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)

บ่าย

พาคณะเดินทางสู่ พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซีย เชิญท่านถ่ายรูปที่ด้านหน้าพระราชวัง และลานด้านหน้าพระราชวัง

จากนั้น

เดินทางสู่ วัดถ้ำบาตู เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย มีพระขันธกุมารองค์ใหญ่ และบันไดขึ้นวัดอีก 272 ขั้น มีสีสันสวยงาม และเป็นที่เคารพสักการะของชาวฮินดูในประเทศมาเลเซีย

14.00 น.

พาคณะเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์

15.00 น.

เช็คอินที่เคาร์เตอร์สายการบิน พร้อมโหลดกระเป๋า

17.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ดอนเมืองโดยเที่ยวบินที่ AK892

18.25 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML65
ทัวร์ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
บินลงหาดใหญ่ พาเที่ยวปีนัง พักปีนัง 1 คืน และ ข้ามไปพักบนเกาะลังกาวี 2 คืน ขึ้นชมวิวปีนังฮิลล์ บ้านเปอร์รานากัน ตึก Maha Tower สุสานพระนางมัสสุหรี ลังกาวีเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ ถ่ายรูปพยาอินทรี

 

รหัสทัวร์ TSN-ML66
ทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน
แพคเกจเที่ยวส่วนตัว รับสนามบินหาดใหญ่ หรือจองแบบรวมตั๋วเครื่องบินได้ ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ลิ่มรสไก่เบตง ชมอุโมงค์ปิยมิตร นั่งรถรางขึ้นชมปีนังฮิลล์ เดินปีนังอาร์ตสตรีท

 

รหัสทัวร์ TSN-ML67
แพคเกจทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ทัวร์ปีนัง ส่วนตัว บินเข้าสนามบินหาดใหญ่ บินกลับจากสนามบินปีนัง เที่ยวปีนัง เจาะลึก พักในปีนัง 2 คืน แวะเที่ยวอลอสตาร์ด้วย ไม่พลาดลองชิมลอดช่องปีนัง ชม บ้านเปอร์รานากัน

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML60
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
พักกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง และพักคาเมร่อน หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ จากเก็นติ้งไปคาเมร่อน

 

รหัสทัวร์ TSN-ML61
ทัวร์มะละกา คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมะละกาจากหาดใหญ่ พักมะละกา 1 คืน กัวลาลัมเปอร์ 1 คืนและ คาเมร่อน 1 คืน

       

รหัสทัวร์ TSN-ML62
แพลนทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวคาเมร่อน ปีนัง ด้วยรถตู้หรือรถบัสจากหาดใหญ่

         

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML57
ทัวร์ปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน ส่านตัว
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง มะละกา มาเลเซีย พักในปีนัง 1 คืน และพักที่มะละกา 1 คืน เที่ยวมาเลเซียบินลงหาดใหญ่ ปีนัง หรือกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML58
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ เก็นติ้ง พักที่ยะโฮบารู 2 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน เมอร์ไลอ้อน-การเด้นบายเดอะเบย์-เซ็นโตซ่า มะละกา- ตึกปิโตนัส-ปุตราจายา

      

รหัสทัวร์ TSN-ML59
ทัวร์ปีนัง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจทัวร์มะละกา ปีนัง จากหาดใหญ่ จากปีนัง หรือจากกัวลาลัมเปอร์ พักปีนัง 1 คืน-พักมะละกา 1 คืน-พักกัวลา 1 คืน

        

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML52
ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน บินตรง
เที่ยวปีนังเต็มที่บินตรงทำให้มีเวลาเที่ยวเยอะ พักที่ปีนัง 2 คืน ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ตสตรีท ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยวัดพม่า

 

รหัสทัวร์ TSN-ML53
ทัวร์เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง สนุกกับ Skyworlds Theme Park ชมปีนังฮิลล์ อาร์ทสตรีท

     

รหัสทัวร์ TSN-ML56
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เที่ยวไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ เก็นติ้งมาเลเซีย

     

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML46
ทัวร์คาเมร่อน มะละกา เก็นติ้ง 4 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวมะละกา เก็นติ้ง คาเมร่อน ส่วนตัวด้วยรถตู้ VIP บินลงหาดใหญ่ บินกลับจากกัวลาลัมเปอร์ ดีที่สุด

 

รหัสทัวร์ TSN-ML47
ทัวร์อีโปร์ คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวมาเลเซีย 3 เมืองหลัก 3 บรรยากาศ ปีนังได้ความเป็นเมืองเก่าประประวัติศาสตร์ คาเมร่อนได้ความเป็นธรรมชาติ อากาศเย็น

   

รหัสทัวร์ TSN-Ml48
แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
ทริปพาเที่ยวมาเลเซีย ส่วนตัว เที่ยวปีนัง 1 วัน เที่ยวเก็นติ้ง 1 วัน เที่ยวคาเมร่อน 1 วัน และแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วย

      

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML43
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บิรตรง
เที่ยวมาเลเซียบินตรงลงกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน และพักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน บินลงหาดใหญ่ กัวลาลัมเปอร์ หรือปีนังก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML44
เที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ไปเที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ จากหาดใหญ่ พักคาเมร่อน 1 คืนและพักเก็นติ้ง 1 คืน ด้วยรถตู้ VIP หาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย

  

รหัสทัวร์ TSN-ML45
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
ใครที่มีเป้าหมายเพื่อปเล่นสวนสนุกที่เก็นติ้ง แนะนำพักบนเก็นติ้ง 2 คืน เพราะจะทำให้มีเวลาเล่นเครื่องเล่นได้เยอะ

   

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML38
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รถตู้
ทริปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน และพักในกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน เหมาะสำหรับคณะส่วนตัว เที่ยวมาเลเซียแบบชิวๆ พาซิตี้ทัวร์ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ครบทุกจุด และขึ้นไปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง

 

รหัสทัวร์ TSN-ML42
เที่ยวปีนัง เก็นติ้ง กัวลฯ 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ทัวร์ปีนัง+เก็นติ้ง และไม่พลาดที่จะแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วยรถตู้ VIPหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซียส่วนตัว รวมที่พัก คนขับพาเที่ยวมาเลเซียพูดไทยได้ รวมค่าเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้งไฮแลนด์ สามารถรับส่งคณะที่กัวลาลัมเปอร์ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML64
ทัวร์เบตง ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวเบตง ปีนัง รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือ
ในตัวเมืองหาดใหญ่ พาทานอาหารยอดนิยมของเบตง และชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวปีนังฮิลล์ เดินชม อาร์ทสตรีตปีนัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
ทัวร์เบตง ปีนัง
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี
ทัวร์บาหลี ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว