ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ทัวร์มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน ทัวร์มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน ที่เที่ยวปีนัง เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP

แพลนเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน แวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วย รถตู้ VIP หาดใหญ่พาเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ คนขับพูดไทยรับสนามบินปีนังได้

 

แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ที่เที่ยวปีนัง-เก็นติ้งและกัวลาลัมเปอร์

รถตู้ VIP หาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พร้อมที่พัก อาหาร และคนขับรถตู้พาเที่ยวมาเลเซียพูดไทยได้ แพลนเที่ยวเก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว

 

หน้าแรก ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์ปีนัง ทัวร์มะละกา ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ยะโฮบารู ทัวร์สิงคโปร์ 

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML42

ปีนัง เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน รับส่ง-หาดใหญ่

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ในโปรแกรมนี้

1.วัดเก๊กล๊อกซี่

2.ปีนังฮิลล์

3.ปีนังอาร์ตสตรีด

4.Jew Jetty

5.วัดไทยและวัดพม่า

6.ป้อมคอนวอลิส

7. Design Village Outlet Mall

8.เก็นติ้งไฮแลนด์สวนสนุกและคาสิโนระดับโลก

9.ตึกปิโตนัส

10.เมืองใหม่ปุตราจายา

วันแรก

หาดใหญ่-ปีนัง

06.00 น.

เวลาที่นัดหมาย รับท่านจากตัวเมืองหาดใหญ่ เพื่อเดินทางต่อสู่ ด่านสะเดา ใช้เวลานั่งรถประมาณ 45 นาที

07.00 น.

ให้ทุกท่านผ่านด่านไทยที่ด่านสะเดา และรถตู้รับเพื่อเดินทางต่อสู่ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านมาเลเซียทุกท่านจะต้องมีแอฟ MySejahtera และพาสปอร์ทที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

จากนั้น

เมื่อผ่านด่านทั้ง 2 ประเทศแล้ว พาคณะเดินทางสู่ ปีนังมาเลเซีย ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ระหว่างทางผ่านเมืองต่างๆ เช่น เคดาห์ บัตเตอร์เวิร์ต และชมวิถีชีวิตสองข้างทางของชาวมาเลเซียทางตอนเหนือของประเทศ ระหว่างทางแวะให้ท่านเข้าห้องน้ำที่จุดคาร์ปาร์คของประเทศมาเลเซีย
ซึ่งที่นี่รวมทุกอย่าง เช่น ร้านอาหาร ห้องละหมาดของมุสลิม และห้องน้ำสะอาด

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (1)

จากนั้น

พาท่านไปชมจุดแรกที่เกาะปีนัง ณ มืองจอร์จทาวน์ ณ วัด Kek Lok Si หรือที่คนไทยเรียกกันว่า วัดเขาเต่า ที่นี่มี เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ให้ท่านที่นับถือศักการะได้ตามความเชื่อและมีจุดชมวิวเมืองปีนังจากมุมสูง รวมทั้งสินค้าซุวีเนียร์ของมาเลเซียมากมาย

จากนั้น

พาท่านเดินทางต่อสู่ ปีนังฮิลล์ (ยังไม่รวมค่าตั๋วขึ้นลง 30 RM) เป็นจุดนั่งรถรางลักษณะเป็นรถไฟเพื่อพาทุกท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขา
ที่จะได้เห็นวิวเมืองมีนังได้ชัดเจนที่สุด และด้านบนมีร้านกาแฟให้ท่านได้นั่งจิปไปพร้อมกับการนั่งมองวิวเกาะปีนัง
ได้แบบเพลินๆ เลยครับ

 

พาท่านไปถ่ายรูปย่านเมืองเก่าปีนัง ที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า ปีนังอาร์ทสตรีด ที่นี่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปมุมต่างๆที่มีรูปวาดฝาผนัง และร้านอาหารท้องถิ่น ร้านกาแฟเก๋ๆ ให้ท่านมีเวลาเดินชมได้อย่างจุใจ

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาสม พาคณะเดินทางสู่ ย่านท่าเรือปีนัง หรือที่เรียกกันว่า Jew Jetty ที่นี่คือหมู่บ้านชาวประมงของเกาะปีนังที่สร้างบ้านยื่นไปในทะเล
และมีการสร้างบ้านไว้ติดๆกันมีทางเดินสามารถให้เดินถึงกันได้ ที่นี่เป็นเอกลักษณ์จึงทำให้ ยูเนสโก ให้เป็นส่วนหนึ่งในการประกาสให้เกาะปีนังเป็นเมืองมรดกโลก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

พัก

เข้าพัก ณ Neo HotelPenang หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่สอง

ปีนัง-เก็นติ้ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.

พาคณะออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางไปยัง วัดไทยและวัดพม่า ซึ่งสองวัดนี้เป็นวัดที่นับถือมากๆ ของทั้งชาวไทยและคนพม่าที่มีเชื่อสายไทยและพม่าในเกาะปีนัง ซึ่งเป็นมรดกทางสงครามโลกครั้งที่2 ซึ่งยังมีคนเชื่อสายต่างชาติหลงเหลืออยู่ในประเทศมาเลเซีย ณ เกาะปีนัง

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะไปแวะถ่ายรูปที่ หน้าอ่าวปีนัง ณ ป้อมคอนวอลิส หรือกำแพงเมืองในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 นั้นเองที่นี่ให้ท่านแวะถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า เมื่อเสร็จแล้วพาคณะเดินทางข้ามสะพานปีนังกลับมายังฝั่ง บัตเตอร์เวิร์ท เพื่อเดินทางตรงสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4)

จากนั้น

เดินทางต่อสู่ เก็นติ้ง

15.00 น.

เมื่อเดินทางถึง AWANA GENTING SKYWAY ให้ท่านเตรียมตัวสำหรับขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (ให้เตรียมกระเป๋าเป้ใบเล็กเพื่อพาขึ้นเคเบิ้ลคาร์ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เก็บไว้ที่รถนะครับ ของมีค่าทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี และไม่ควรนำของมีค่าไปท่องเที่ยว)
ระหว่างนั่งเคเบิ้ลคาร์ผ่านสายหมอกและวันไหนที่ฝนตกใหม่ๆ ก็จะมีหมอกมากขึ้นไปอีก ซึ่งให้ความรู่สึกเย็นสบายตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 15 นาที และผ่านชมวิว วัดชินสุ่ย ซึ่งเป็นวัดจีนที่สวยงามมากๆ บนเก็นติ้ง

เมื่อ

เดินทางถึง สถานีปลายทาง พาท่านไปเช็คอินรับกุญแจที่พัก จากนั้นเก็บของ และเจ้าหน้าที่ของเราแนะนำโซนต่างๆ บนเก็นติ้งไฮแลนด์เพื่อให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ถึง

เก็นติ้งไฮแลนด์ไกด์แนะนำท่านถึงจุดท่องเที่ยวต่างๆ บนเก็นติ้งก่อนที่จะให้ท่านอิสระท่องเที่ยวบนเก็นติ้งอย่างเต็มที่ ซึ่งมีจุดท่องเที่ยวต่างๆ ดังนี้
1.Genting SkyWorld Theme Park เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง (Out Door) ยังไม่รวมค่าตั๋วในทัวร์
2.Skytropolis (Indoor Theme Park) เป็นสวนสนุกในร่ม ยังไม่รวมค่าตั๋วในทัวร์
3. ชั้น Genting Grand Vision City Video games park
4. ชั้น Fist World Plaza
5.ชั้น1 First World Plaza มี The VOID Star Wars Secrets of the Empire
6.ชั้น2 First World Plaza มี BIGTOP Video Games Park, Snow World
7.ชั้น3 First World Plaza มี Genting Bowl
8.ชั้น4 Sky Avenue มี 4D Trick Art Museum , Zombie Outbreak, The Ripley”s Believe it or Not
หมายเหตุ:: ทุกค่าเข้าชมหรือเครื่องเล่นยังไม่รวมในราคาทัวร์

อาหารค่ำ

อาหารค่ำลูกค้าสามารถเลือกทานเองได้ตามอัธยาศัย (ยังไม่รวมในราคาทัวร์)

พัก

First World Hotel (ไม่มีเตียงเสริม ห้องไม่กว้างมาก)

วันที่สาม

เก็นติ้งไฮแลนด์-เคเบิ้ลคาร์- Design Village Outlet Mall

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

08.30 น.

เชิญท่านเช็คเอาร์ทที่ล๊อบบี้ของโรงแรม (โรงแรมจะล๊อกประตูอัตโนมัตหลัง 12.00 น. เวลามาเลเซีย)

จากนั้น

พาท่านไปยัง สถานีเคเบิ้ลคาร์ เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากเก็นติ้ง เมื่อเดินทางถึงสถานี Awana Skyway ให้ท่านเลือกซื้อหรือเดินช้อปปิ้งที่ห้างได้ตามอัธยาศัย และนัดเวลารถมารับ

 

พาทุกท่านเดินทางสู่ ด้านหน้าพระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซีย เป็นพระราชวังแห่งชาติมาเลเซีย ที่ประทับของกษัตริย์ Yang di Pertuan Agong  แม้จะไม่เปิดให้เข้าชมภายใน แต่ด้านหน้าของพระราชวังที่มีทัศนียภาพสวยงามบริเวณเนินเขา Bukit Petaling มองเห็นแม่น้ำ Klang ก็นับเป็นจุดถ่ายภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย

 

วัดถ้ำบาตู เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย และชาวฮินดูในมาเลเซียนิยมมาประกอบพิธีกรรมต่างๆที่สำคัญกันที่วัดแห่งนี้ ถ้ำบาตู (Batu Caves) เป็นถ้ำหินปูนที่ก่อตัวมานานกว่า 400 ล้านปีก่อน ประกอบไปด้วยถ้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งหลักและถ้ำขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง ในถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดเป็นที่ตั้งของวัดและศาลเจ้าฮินดูอายุกว่า 100 ปี ภายใต้หลังคาโค้งสูง 100 เมตร ที่เชิงเขาบาตูมีอีก 2 ถ้ำที่เก็บรักษาภาพวาดและรูปปั้นฮินดูจำนวนมาก จุดที่โดดเด่นของถ้ำบาตูคือ รูปปั้นขันธกุมารขนาดใหญ่บริเวณหน้าทางเข้าวัด และบันไดหลากสี 272 ขั้น จากชั้นบนของบันได นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน ภายในถ้ำมีศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้า และการจัดแสดงประติมากรรมตามความเชื่อของศาสนาฮินดู

 

พาคณะเดินทางสู่ จุดถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตนัส ซึ่งเป็นตึกที่สร้างชื่อเสียให้กับชาวมาเลเซียทำให้ต่างชาติรู้จักประเทศมาเลเซีย
เป็นอย่างดี เพราะตึกนี้เคยเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกที่มีความสูงถึง 452 เมตร และสูงถึง 88 ชั้น ซึ่งมีชั้น 42 ที่มีสะพานเชื่อมต่อกันทำให้มองวิวลงมาสวยงามเห็นกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ทั้งเมือง

 

เดินทางถึง ปุตราจายา เป็นเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีจุดเด่นที่สะพานข้ามทะเลสาบ เป็นสะพานแขวน และมีมัสยิดสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ และนอกจากนี้ยังมี อาคารรัฐสภาโดมสีเขียว และอาคารของกระทรวงต่างๆของประเทศมาเลเซียก็ตั้งอยู่ที่นี่ จุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดคือ หน้ามัสยิดสีชมพูและมีเสาธงประจำรัฐของมาเลเซียด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)

13.00 น.

รถรับทุกท่านที่จุดนัดหมายจากนั้นเดินทางยาวกลับสู่ ประเทศไทย ระยะทาง ประมาณ 400 กิโลเมตร

แวะ

ระหว่างทาง แวะให้ท่านเลือกซื้อของและชมที่ Design Village Outlet Mall ซึ่งเป็นเอาร์ทเลทมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย สร้างใหม่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ด่านชายแลนดจังโหลด ผ่านด่านมาเลเซีย และด่านไทย

จากนั้น

พาท่านเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่

19.00 น.

คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน ทางรถรับส่งที่หาดใหญ่หรือ กัวลาลัมเปอร์

 

รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย พร้อมคนขับพูดไทย

 

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย รถตู้ VIP ส่วนตัว

 

ทัวร์คาเมร่อน โดยรถตู้จากหาดใหญ่

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML38
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รถตู้
ทริปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน และพักในกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน เหมาะสำหรับคณะส่วนตัว เที่ยวมาเลเซียแบบชิวๆ พาซิตี้ทัวร์ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ครบทุกจุด และขึ้นไปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง

 

รหัสทัวร์ TSN-ML42
เที่ยวปีนัง เก็นติ้ง กัวลฯ 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ทัวร์ปีนัง+เก็นติ้ง และไม่พลาดที่จะแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วยรถตู้ VIPหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซียส่วนตัว รวมที่พัก คนขับพาเที่ยวมาเลเซียพูดไทยได้ รวมค่าเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้งไฮแลนด์ สามารถรับส่งคณะที่กัวลาลัมเปอร์ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML64
ทัวร์เบตง ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวเบตง ปีนัง รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือ
ในตัวเมืองหาดใหญ่ พาทานอาหารยอดนิยมของเบตง และชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวปีนังฮิลล์ เดินชม อาร์ทสตรีตปีนัง

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML43
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บิรตรง
เที่ยวมาเลเซียบินตรงลงกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน และพักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน บินลงหาดใหญ่ กัวลาลัมเปอร์ หรือปีนังก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML44
เที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ไปเที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ จากหาดใหญ่ พักคาเมร่อน 1 คืนและพักเก็นติ้ง 1 คืน ด้วยรถตู้ VIP หาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย

  

รหัสทัวร์ TSN-ML45
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
ใครที่มีเป้าหมายเพื่อปเล่นสวนสนุกที่เก็นติ้ง แนะนำพักบนเก็นติ้ง 2 คืน เพราะจะทำให้มีเวลาเล่นเครื่องเล่นได้เยอะ

   

 

รหัสทัวร์ TSN-ML46
ทัวร์คาเมร่อน มะละกา เก็นติ้ง 4 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวมะละกา เก็นติ้ง คาเมร่อน ส่วนตัวด้วยรถตู้ VIP บินลงหาดใหญ่ บินกลับจากกัวลาลัมเปอร์ ดีที่สุด

 

รหัสทัวร์ TSN-ML47
ทัวร์อีโปร์ คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวมาเลเซีย 3 เมืองหลัก 3 บรรยากาศ ปีนังได้ความเป็นเมืองเก่าประประวัติศาสตร์ คาเมร่อนได้ความเป็นธรรมชาติ อากาศเย็น

   

รหัสทัวร์ TSN-Ml48
แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
ทริปพาเที่ยวมาเลเซีย ส่วนตัว เที่ยวปีนัง 1 วัน เที่ยวเก็นติ้ง 1 วัน เที่ยวคาเมร่อน 1 วัน และแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วย

      

 

รหัสทัวร์ TSN-ML49
เช่ารถหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน
รับจากหาดใหญ่ พาเที่ยวมาเลเซีย แวะเที่ยวปีนัง และไปกัวลาลัมเปอร์ พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน ขึ้นไปพักบนเก็นติ้ง 1 คืน ทัวร์มาเลเซียส่วนตัว

 

รหัสทัวร์ TSN-ML50
ทัวร์ปีนังบินตรงจากดอนเมือง 4 วัน 3 คืน
ทริปนี้บินตรงไปปีนัง พักที่ปีนัง 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน ขากลับบินออกจากสนามบินกัวลาไปดอนเมือง

    

รหัสทัวร์ TSN-ML51
ทัวร์คาเมร่อน สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจมาเลเซีย คาเมร่อน สิงคโปร์ พาชมไร่ชาคาเมร่อน และซิตี้ทัวร์ในสิงคโปร์ครบทุกจุด เช่น ไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน

         

 

รหัสทัวร์ TSN-ML52
ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน บินตรง
เที่ยวปีนังเต็มที่บินตรงทำให้มีเวลาเที่ยวเยอะ พักที่ปีนัง 2 คืน ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ตสตรีท ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยวัดพม่า

 

รหัสทัวร์ TSN-ML53
ทัวร์เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง สนุกกับ Skyworlds Theme Park ชมปีนังฮิลล์ อาร์ทสตรีท

     

รหัสทัวร์ TSN-ML56
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เที่ยวไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ เก็นติ้งมาเลเซีย

     

 

รหัสทัวร์ TSN-ML57
ทัวร์ปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน ส่านตัว
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง มะละกา มาเลเซีย พักในปีนัง 1 คืน และพักที่มะละกา 1 คืน เที่ยวมาเลเซียบินลงหาดใหญ่ ปีนัง หรือกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML58
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ เก็นติ้ง พักที่ยะโฮบารู 2 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน เมอร์ไลอ้อน-การเด้นบายเดอะเบย์-เซ็นโตซ่า มะละกา- ตึกปิโตนัส-ปุตราจายา

      

รหัสทัวร์ TSN-ML59
ทัวร์ปีนัง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจทัวร์มะละกา ปีนัง จากหาดใหญ่ จากปีนัง หรือจากกัวลาลัมเปอร์ พักปีนัง 1 คืน-พักมะละกา 1 คืน-พักกัวลา 1 คืน

        

 

รหัสทัวร์ TSN-ML60
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
พักกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง และพักคาเมร่อน หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ จากเก็นติ้งไปคาเมร่อน

 

รหัสทัวร์ TSN-ML61
ทัวร์มะละกา คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมะละกาจากหาดใหญ่ พักมะละกา 1 คืน กัวลาลัมเปอร์ 1 คืนและ คาเมร่อน 1 คืน

       

รหัสทัวร์ TSN-ML62
แพลนทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวคาเมร่อน ปีนัง ด้วยรถตู้หรือรถบัสจากหาดใหญ่

         

 

 

โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์เดินทางด้วยรถ
รหัสทัวร์:: TSN-SPML1
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน

เจาะลึกสิงคโปร์+มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน ทริปนี้เราจัดให้สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยว
ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์แบบครบ คือ
พักที่ยะโฮร์บาห์รู 2 คืน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่าง
ประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ พักที่ปีนัง 1 คืน ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน และพักที่เมืองหลวงของมาเลเซียอีก 1 คืน คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์
รหัสทัวร์:: TSN-SPML2
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เดินทางโดยรถจากหาดใหญ่ พักที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย 1 คืน และพักที่ชายแดนมาเลเซีย สิงคโปร์ 2 คืน เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลเต็มที่ 1 วัน แวะเที่ยวมะละกาเมืองมรดกโลก และขากลับช้อปปิ้งจุใจที่ Design Village Outlet Mall

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML3
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ เริ่มหาดใหญ่ พักที่ ยะโฮบารูทั้ง 3 คืน จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรม:: 1.ยะโฮบารู เป็นเมืองชายแดนระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย 2.สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล (Optional Tour ) ซื้อเพิ่ม 1,990 บาท 3.มาริน่าเบย์แซน ตึกรูปเรือกลางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4.การเด้นบายเดอะเบย์ สวนดอกไม้และต้นไม้มาจากทั่วโลก 5.เมอร์ไลอ้อน เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ 6.ออร์ชาร์ต ถนนเศรษฐกิจ ของประเทศสิงคโปร์ 7.มะละกา เมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซีย

 

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML4
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรง

แพลนเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ทั่วประเทศสิงคโปร์ เช่น การ์เด้นบายเดอะเบย์-มาริน่าเบย์แซนด์-Helix Bridge-เมอร์ไลอ้อน-Fort Canning Park- Fountain of wealth(น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง)-เกาะเซ็นโตซ่า-สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล-ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์-ฮาจิแลน-สนามบินชางงี
รหัสทัวร์:: TSN-SPML5
เช่าเหมารถตู้สิงคโปร์พร้อมคนขับพูดไทย

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของทริปนี้:: 1.เมืองเก่ามะละกา 2.รัฐยะโฮบารูมาเลเซีย 3.อุโมงค์ต้นไม้ ณ Fort Canning Park 4.น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ณ Suntec City 5.ย่านฮาจิเลน 6.การเด้นบายเดอะเบย์ 7.เกาะเซ็นโตซ่า ถ่ายรูปหน้าลูกโลกของสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML6
ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ส่วนตัว

แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้ว หาดใหญ่-ปีนัง-สวนลเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-สตรีมโบ๊ท เที่ยวสิงคโปร์เต็มวัน กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-เมอร์เดก้าแสควร์-อีสต้าน่าเนการ่า-ปุตราจายา-มะละกา-ยะโฮบารู

 

 

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML7
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บินเข้ายะโฮห์ – บินออกกัวลาลัมเปอร์

ดอนเมือง-สนามบินเชไน ยะโฮบารู-สิงคโปร์-ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์-ยะโฮบารู-มะละกา-ปุตราจาย่า-KLCC-ตึกปิโตนัส-สะพานซาโลมา-ซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์ TSN-SPML9
ทัวร์สิงคโปร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว รับส่งสนามบินหาดใหญ่

หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง เคเบิ้ลคาร์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส บุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบารู มะละกา หาดใหญ่

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML8
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

หาดใหญ่ ปุตราจาย่า เมอร์เดก้าสแควร์ ตึกปิ โตนัส ห้าง KLCC พระราชวัง บาตูเคป มะละกา ยะโฮบาห์รู เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ออร์ชาร์ด Design Village Outlet Mall หาดใหญ่

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML10
ทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน รับสนามบินหาดใหญ่ ส่งสนามบินสิงคโปร์

หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง เคเบิ้ลคาร์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส บุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบารู อุโมงค์ต้นไม้ ซันเท็คซิตี้
รหัสทัวร์ TSN-SPML11
แพ็คเกจเก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน ส่วนตัวทางรถจากหาดใหญ่

รับหาดใหญ่-ส่งหาดใหญ่ มาเลเซีย-เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง-เคเบิ้ลคาร์-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ปุตราจาย่า-มะละกา-ยะโฮบารู เที่ยวสิงคโปร์

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML12
ทัวร์ปีนัง สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ส่วนตัว ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ทสตรีท มะละกา เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์

ทัวร์ปีนัง สิงคโปร์ 2566 หาดใหญ่ ออกจากปีนังไปยะโฮบารู ชายแดนใต้สุดมาเลเซีย จากที่พักยะโฮบารูเข้าไปเที่ยวในสิงคโปร์

 

 

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย แนะนำ
รหัสทัวร์:: TSN-ML01
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้
- กรุงกัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-เมืองใหม่ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML02
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ และคาเมร่อนชมไร่ชา ทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน
รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือรับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML49
ทัวร์ปีนัง พักลาลัมเปอร์ 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน
กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
แวะเที่ยวที่ปีนัง 2 จุด คือ ปีนังฮิลล์และปีนังอาร์ทสตรีด
วันแรก หาดใหญ่ไปด่านสะเดาแวะเข้าปีนังไปพักที่กัวลา
วันที่สอง เที่ยวกัวลาไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่เก็นติ้งพักบนเก็นติ้ง
วันที่สาม เที่ยวเก็นติ้งแล้วเดินทางกลับมาหาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML19
ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่-สะเดา-สวนลาเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-ไร่ชาบารัต-สวนสตอเบอร์รี่
วันที่สอง คาเมร่อน-ตลาดเช้า-BOH TEA-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 3,650 บาท (6- 40 ท่าน)

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปเที่ยวมาเลเซีย แบบครอบครัวให้เรารับที่
หาดใหญ่หรือรับที่กัวลาลัมเปอร์ก็ได้ ได้เที่ยวทั้งเก็นติ้ง และคาเมร่อนไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศมาเลเซีย

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML30
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปนี้พักบนเก็นติ้ง 1 คืน พักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML28
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.ไร่ชาบารัต
8.Cameron Lavender

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.ส่วนสนุกเก็นติ้ง หรือ Genting sky worlds
2.Awana Sky Way
3.ไร่ชาบารัต
4.Cameron Flora Park

----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี