ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ทัวร์มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน ทัวร์มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

แพลนเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน จากสนามบินหาดใหญ่ รถตู้ให้เช่าพาเที่ยวมาเลเซีย

แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซียด้วยรถตู้เช่าเหมามาเลเซีย-หาดใหญ่ พาเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน พร้อมที่พัก อาหาร และคนขับพาเที่ยวมาเลเซีย ประสบการณ์ 15 ปี

 

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อนเหมารถพร้อมคนขับพาเที่ยวมาเลเซีย ส่วนตัว

เพียงท่านจองตั๋วเครื่องบินมาลงที่สนามบินหาดใหญ่จากนั้นเราจัดการให้ทุกอย่างพาเที่ยวมาเลเซียด้วยรถตู้ VIP พร้อมคนขับ ชำนาญเส้นทาง ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน มาก

 

หน้าแรก ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์ปีนัง ทัวร์มะละกา ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ยะโฮบารู ทัวร์สิงคโปร์ 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML48

เที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน พักเมืองละ 1 คืน ปีนัง เก็นติ้ง และคาเมร่อน

รถตู้นำเที่ยวมาเลเซีย ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน รับที่สนามบินหาดใหญ่ไปเที่ยวมาเลเซีย หรือรับที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หรือสนามบินปีนังได้

วันแรก

รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่เข้าด่านสะเดาแล้วไปเที่ยวปีนัง

03.30 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ สนามบินดอนเมือง สังเกตป้าย เที่ยวสนุกทัวร์ฯ เจ้าหน้าที่รอรับท่านช่วยเช็คอิน และโหลดกระเป๋าส่งท่านเข้าเกตุ (เจ้าหน้าที่เราไม่ได้นั่งเครื่องไปกับท่านด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่ที่ สนามบินหาดใหญ่)

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ เที่ยวบินที่ FD3102

08.05 น.

ถึงสนามบินหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์รับท่าน จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ด่านสะเดา

จากนั้น

ผ่านด่านไทย-และมาเลเซีย

แวะ

ให้ท่านได้ ถ่ายรูปที่ลานหน้า หอคอยอลอสตาร์ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ประจำเมือง จากนั้นเดินทางต่อสู่ ปีนัง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)

จากนั้น

เดินทางสู่ สถานีปีนังฮิลล์ (ยังไม่รวมค่านั่งรถขึ้น 30 RM) กรณีขึ้นไปด้านบนท่านก็จะได้เห็นวิว ทิวทัศน์ของเมืองปีนังได้ชัดเจน
และมีจุดถ่ายรูปสวยๆ เยอะมาก แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ขึ้นรถไฟก็สามารถถ่ายรูปและเที่ยวชมได้บริเวณสถานี
ของปีนังฮิลล์

จากนั้น

พาท่านเที่ยวชมในเมืองจอร์จทาวน์ หรือเมืองหลวงของปีนัง ดังนี้
1.ปีนังอาร์ตสตรีด เป็นจุดเดินถ่ายรูปย่านเมืองเก่าที่มีรูปวาดและร้านกาแฟมุมสวยๆเยอะ ที่นี่บรรยากาศย้อนไปยุคเก่าของเกาะปีนัง
2.วัดเขาเต่า เป็นวัดจีน ที่มีจุดชมวิวสวยๆ และมีเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวจีนมาเลเซียและนักท่องเที่ยวทั่วไป

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

พัก

เข้าพัก ณ Neo Hotel Penang หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง

ปีนัง-ป้อมปืนคอนวอลิส-Jew Jetty-วัดถ้ำเปรัค-เก็นติ้งไฮแลนด์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.

พาท่านเดินทางสู่ ป้อมปืนคอนวอลิส ซึ่งเป็นกำแพงเมืองเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ให้ท่านได้ถ่ายรูปและเก็บบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้น

พาท่านเดินทางสู่ Jew Jetty เป็นหมู่บ้านประมงที่ท่านต้องเดินไปตามถนนของหมู่บ้านพานสะพานไม้ ซึ่งเป็นบรรยากาศริมทะเลที่ อบอุ่น และเป็นเอกลักษณื

จากนั้น

เดินทางต่อสู่ ถ้ำเปรัค เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในภูเขา ในเมืองอิโปห์ เมืองระหว่างทางที่จะเดินทางไปเก็นติ้ง เมืองนี้มีภูเขาและทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4) จากนั้นเดินทางต่อสู่  เก็นติ้งไฮแลนด์

เมื่อ

เดินทางมาถึง สถานีกระเช้าเก็นติ้ง หรือ Awana Genting Skyway ทุกท่านเตรียมตัวสำหรับนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นเก็นติ้ง ระยะทางประมาณ 15 นาที ท่านจะได้เห็นทะเลหมอก และวิวสวยๆของภูเขาเก็นติ้ง ผ่านชมวิว วัดชินสุ่ย เป็นวัดจีนที่มองจากมุมสูงแล้วสวยงามมากๆ

เมื่อ

เดินทางถึง สถานีปลายทาง ไกด์จะพาท่านไปยังล๊อบบี้
ของโรงแรม First World Hotel เพื่อรับกุญแจห้องพักและไกด์จะนัดเวลาวำหรับ
พาท่านเดินชมบนเก็นติ้งไฮแลนด์ว่ามีอะไรบ้าง

 

บนเก็นติ้งมีอะไรให้เที่ยวชมเยอะ เช่น
1.คาซิโนบนเก็นติ้ง ซึ่งมีอยู่หลายๆ จุด
2.คอมแพล็ก สำหรับสวนเด็กเล่น
3.สวนสนุกในร่ม ซึ่งจะมีทั้งโชว์และเครื่องเล่นมากมาย
4.สวนสนุกกลางแจ้ง และพื้นที่รับอากาศบริสุดบนเก็นติ้งไฮแลนด์
5.แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร
6.โซนร้านนั่งชิวๆ
**เที่ยวบนเก็นติ้งท่านจะได้รับทุกบรรยากาศ เลือกเสพได้ตามความต้องการของท่าน

 

เชิญท่านเที่ยวและพักผ่อนบนเก็นติ้งได้ตามอัธยาศัย และอิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวบนเก็นติ้ง

วันที่สาม

เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-บาตูเคป-พระราชวัง-เมอร์เดก้า-ตึกปิโตนัส-ปุตราจาย่า

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

08.00 น.

พาท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากเก็นติ้ง พร้อมชมวิวสวยๆยามเช้าระหว่างลงจากเก็นติ้ง

จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

เที่ยว

ในกัวลาลัมเปอร์ เราจะเที่ยวจุดต่างๆ ดังนี้
1.บาตูเคป เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์
2.พระราชวังอิสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซียที่มีความสวยงามที่สุด
3.เมอร์เดก้าแสควร์ เป็นลานประกาศอิสรภาพของประเทศมาเลเซีย และมีอาคารอับดุลซามัส เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่
4.ถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตนัส ซึ่งเป็นซึ่งคู่ที่สวยงามและเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6) จากนั้นเดินทางต่อสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ ดินแดนธรรมชาติที่สวยที่สุดของประเทศมาเลเซีย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูแนะนำ คือ สตรีมโบ๊ทคาเมร่อน (7)

พัก

พาท่านเข้าพักที่ Heritage Cameron Hotel หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่สี่

คาเมร่อนไฮแลนด์-ไร่ชาบารัต-สวนกระบองเพชร-สวนสตอเบอร์รี่-สวนลาเวนเดอร์- Design Village Outlet

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

08.00 น.

เดินทางสู่ ไร่ชาบารัต ซึ่งเป็นไร่ชาที่ดีที่สุดในคาเมร่อน และให้ท่านได้ลงไปถ่ายรูปในไร่ชาด้วยแล้ว 4 RM

จากนั้น

พาท่านไปชม สวนกระบองเพชร ซึ่งเป็นฟาร์มกระบองเพชรที่มีหลากหลายสายพันธุ์ ให้ท่านเดินถ่ายรูปและชมความสวยงามและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

ต่อ

ด้วยพาท่านไปเดินชม และชิม สตอเบอร์รี่สุดๆจาก สวนสตอเบอร์รี่คาเมร่อน (ยังไม่รวมค่าเข้าชม)

จากนั้น

พาทุกท่านไปยัง สวนลาเวนเดอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการมาเที่ยวคาเมร่อน คือ การได้มาถ่ายรูปมุมต่างๆในสวนลาเวนเดอร์แห่งนี้ และมีพรรณไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่จัดสวนไว้สวยงามเหมาะกับสายชอบถ่ายรูปเป็นอย่างมาก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9)

จากนั้น

เดินทางสู่ Design Village Outlet Mall เป็นเอาร์ทเล็ทขนาดใหญ่ของมาเลเซียถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2016 ด้วยเนื้อที่ว่า 37,161 ตารางเมตร ท่านจะได้พบกับสินค้าแบรด์เนมต่างๆ มากมาย ที่ลดสูงสุดถึง 70% ตลอดทั้งปี

จากนั้น

เดินทางต่อสู่ ด่านมาเลเซีย-และด่านไทย หลังจากผ่านด่าน พาท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน ทางรถรับส่งที่หาดใหญ่หรือ กัวลาลัมเปอร์

 

รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย พร้อมคนขับพูดไทย

 

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย รถตู้ VIP ส่วนตัว

 

ทัวร์คาเมร่อน โดยรถตู้จากหาดใหญ่

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML38
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รถตู้
ทริปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน และพักในกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน เหมาะสำหรับคณะส่วนตัว เที่ยวมาเลเซียแบบชิวๆ พาซิตี้ทัวร์ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ครบทุกจุด และขึ้นไปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง

 

รหัสทัวร์ TSN-ML42
เที่ยวปีนัง เก็นติ้ง กัวลฯ 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ทัวร์ปีนัง+เก็นติ้ง และไม่พลาดที่จะแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วยรถตู้ VIPหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซียส่วนตัว รวมที่พัก คนขับพาเที่ยวมาเลเซียพูดไทยได้ รวมค่าเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้งไฮแลนด์ สามารถรับส่งคณะที่กัวลาลัมเปอร์ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML64
ทัวร์เบตง ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวเบตง ปีนัง รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือ
ในตัวเมืองหาดใหญ่ พาทานอาหารยอดนิยมของเบตง และชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวปีนังฮิลล์ เดินชม อาร์ทสตรีตปีนัง

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML43
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บิรตรง
เที่ยวมาเลเซียบินตรงลงกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน และพักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน บินลงหาดใหญ่ กัวลาลัมเปอร์ หรือปีนังก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML44
เที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ไปเที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ จากหาดใหญ่ พักคาเมร่อน 1 คืนและพักเก็นติ้ง 1 คืน ด้วยรถตู้ VIP หาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย

  

รหัสทัวร์ TSN-ML45
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
ใครที่มีเป้าหมายเพื่อปเล่นสวนสนุกที่เก็นติ้ง แนะนำพักบนเก็นติ้ง 2 คืน เพราะจะทำให้มีเวลาเล่นเครื่องเล่นได้เยอะ

   

 

รหัสทัวร์ TSN-ML46
ทัวร์คาเมร่อน มะละกา เก็นติ้ง 4 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวมะละกา เก็นติ้ง คาเมร่อน ส่วนตัวด้วยรถตู้ VIP บินลงหาดใหญ่ บินกลับจากกัวลาลัมเปอร์ ดีที่สุด

 

รหัสทัวร์ TSN-ML47
ทัวร์อีโปร์ คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวมาเลเซีย 3 เมืองหลัก 3 บรรยากาศ ปีนังได้ความเป็นเมืองเก่าประประวัติศาสตร์ คาเมร่อนได้ความเป็นธรรมชาติ อากาศเย็น

   

รหัสทัวร์ TSN-Ml48
แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
ทริปพาเที่ยวมาเลเซีย ส่วนตัว เที่ยวปีนัง 1 วัน เที่ยวเก็นติ้ง 1 วัน เที่ยวคาเมร่อน 1 วัน และแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วย

      

 

รหัสทัวร์ TSN-ML49
เช่ารถหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน
รับจากหาดใหญ่ พาเที่ยวมาเลเซีย แวะเที่ยวปีนัง และไปกัวลาลัมเปอร์ พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน ขึ้นไปพักบนเก็นติ้ง 1 คืน ทัวร์มาเลเซียส่วนตัว

 

รหัสทัวร์ TSN-ML50
ทัวร์ปีนังบินตรงจากดอนเมือง 4 วัน 3 คืน
ทริปนี้บินตรงไปปีนัง พักที่ปีนัง 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน ขากลับบินออกจากสนามบินกัวลาไปดอนเมือง

    

รหัสทัวร์ TSN-ML51
ทัวร์คาเมร่อน สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจมาเลเซีย คาเมร่อน สิงคโปร์ พาชมไร่ชาคาเมร่อน และซิตี้ทัวร์ในสิงคโปร์ครบทุกจุด เช่น ไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน

         

 

รหัสทัวร์ TSN-ML52
ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน บินตรง
เที่ยวปีนังเต็มที่บินตรงทำให้มีเวลาเที่ยวเยอะ พักที่ปีนัง 2 คืน ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ตสตรีท ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยวัดพม่า

 

รหัสทัวร์ TSN-ML53
ทัวร์เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง สนุกกับ Skyworlds Theme Park ชมปีนังฮิลล์ อาร์ทสตรีท

     

รหัสทัวร์ TSN-ML56
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เที่ยวไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ เก็นติ้งมาเลเซีย

     

 

รหัสทัวร์ TSN-ML57
ทัวร์ปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน ส่านตัว
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง มะละกา มาเลเซีย พักในปีนัง 1 คืน และพักที่มะละกา 1 คืน เที่ยวมาเลเซียบินลงหาดใหญ่ ปีนัง หรือกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML58
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ เก็นติ้ง พักที่ยะโฮบารู 2 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน เมอร์ไลอ้อน-การเด้นบายเดอะเบย์-เซ็นโตซ่า มะละกา- ตึกปิโตนัส-ปุตราจายา

      

รหัสทัวร์ TSN-ML59
ทัวร์ปีนัง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจทัวร์มะละกา ปีนัง จากหาดใหญ่ จากปีนัง หรือจากกัวลาลัมเปอร์ พักปีนัง 1 คืน-พักมะละกา 1 คืน-พักกัวลา 1 คืน

        

 

รหัสทัวร์ TSN-ML60
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
พักกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง และพักคาเมร่อน หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ จากเก็นติ้งไปคาเมร่อน

 

รหัสทัวร์ TSN-ML61
ทัวร์มะละกา คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมะละกาจากหาดใหญ่ พักมะละกา 1 คืน กัวลาลัมเปอร์ 1 คืนและ คาเมร่อน 1 คืน

       

รหัสทัวร์ TSN-ML62
แพลนทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวคาเมร่อน ปีนัง ด้วยรถตู้หรือรถบัสจากหาดใหญ่

         

 

 

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย แนะนำ
รหัสทัวร์:: TSN-ML01
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้
- กรุงกัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-เมืองใหม่ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML02
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ และคาเมร่อนชมไร่ชา ทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน
รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือรับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML49
ทัวร์ปีนัง พักลาลัมเปอร์ 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน
กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
แวะเที่ยวที่ปีนัง 2 จุด คือ ปีนังฮิลล์และปีนังอาร์ทสตรีด
วันแรก หาดใหญ่ไปด่านสะเดาแวะเข้าปีนังไปพักที่กัวลา
วันที่สอง เที่ยวกัวลาไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่เก็นติ้งพักบนเก็นติ้ง
วันที่สาม เที่ยวเก็นติ้งแล้วเดินทางกลับมาหาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML19
ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่-สะเดา-สวนลาเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-ไร่ชาบารัต-สวนสตอเบอร์รี่
วันที่สอง คาเมร่อน-ตลาดเช้า-BOH TEA-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 3,650 บาท (6- 40 ท่าน)

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปเที่ยวมาเลเซีย แบบครอบครัวให้เรารับที่
หาดใหญ่หรือรับที่กัวลาลัมเปอร์ก็ได้ ได้เที่ยวทั้งเก็นติ้ง และคาเมร่อนไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศมาเลเซีย

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML30
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปนี้พักบนเก็นติ้ง 1 คืน พักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML28
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.ไร่ชาบารัต
8.Cameron Lavender

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.ส่วนสนุกเก็นติ้ง หรือ Genting sky worlds
2.Awana Sky Way
3.ไร่ชาบารัต
4.Cameron Flora Park

----------------------------------------

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์เดินทางด้วยรถ
รหัสทัวร์:: TSN-SPML1
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน

เจาะลึกสิงคโปร์+มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน ทริปนี้เราจัดให้สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยว
ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์แบบครบ คือ
พักที่ยะโฮร์บาห์รู 2 คืน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่าง
ประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ พักที่ปีนัง 1 คืน ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน และพักที่เมืองหลวงของมาเลเซียอีก 1 คืน คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์
รหัสทัวร์:: TSN-SPML2
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เดินทางโดยรถจากหาดใหญ่ พักที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย 1 คืน และพักที่ชายแดนมาเลเซีย สิงคโปร์ 2 คืน เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลเต็มที่ 1 วัน แวะเที่ยวมะละกาเมืองมรดกโลก และขากลับช้อปปิ้งจุใจที่ Design Village Outlet Mall

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML3
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ เริ่มหาดใหญ่ พักที่ ยะโฮบารูทั้ง 3 คืน จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรม:: 1.ยะโฮบารู เป็นเมืองชายแดนระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย 2.สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล (Optional Tour ) ซื้อเพิ่ม 1,990 บาท 3.มาริน่าเบย์แซน ตึกรูปเรือกลางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4.การเด้นบายเดอะเบย์ สวนดอกไม้และต้นไม้มาจากทั่วโลก 5.เมอร์ไลอ้อน เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ 6.ออร์ชาร์ต ถนนเศรษฐกิจ ของประเทศสิงคโปร์ 7.มะละกา เมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซีย

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML4
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรง

แพลนเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ทั่วประเทศสิงคโปร์ เช่น การ์เด้นบายเดอะเบย์-มาริน่าเบย์แซนด์-Helix Bridge-เมอร์ไลอ้อน-Fort Canning Park- Fountain of wealth(น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง)-เกาะเซ็นโตซ่า-สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล-ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์-ฮาจิแลน-สนามบินชางงี
รหัสทัวร์:: TSN-SPML5
เช่าเหมารถตู้สิงคโปร์พร้อมคนขับพูดไทย

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของทริปนี้:: 1.เมืองเก่ามะละกา 2.รัฐยะโฮบารูมาเลเซีย 3.อุโมงค์ต้นไม้ ณ Fort Canning Park 4.น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ณ Suntec City 5.ย่านฮาจิเลน 6.การเด้นบายเดอะเบย์ 7.เกาะเซ็นโตซ่า ถ่ายรูปหน้าลูกโลกของสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML6
ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ส่วนตัว

แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้ว หาดใหญ่-ปีนัง-สวนลเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-สตรีมโบ๊ท เที่ยวสิงคโปร์เต็มวัน กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-เมอร์เดก้าแสควร์-อีสต้าน่าเนการ่า-ปุตราจายา-มะละกา-ยะโฮบารู

 

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML7
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บินเข้ายะโฮห์ – บินออกกัวลาลัมเปอร์

ดอนเมือง-สนามบินเชไน ยะโฮบารู-สิงคโปร์-ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์-ยะโฮบารู-มะละกา-ปุตราจาย่า-KLCC-ตึกปิโตนัส-สะพานซาโลมา-ซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์ TSN-SPML9
ทัวร์สิงคโปร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว รับส่งสนามบินหาดใหญ่

หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง เคเบิ้ลคาร์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส บุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบารู มะละกา หาดใหญ่

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML8
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

หาดใหญ่ ปุตราจาย่า เมอร์เดก้าสแควร์ ตึกปิ โตนัส ห้าง KLCC พระราชวัง บาตูเคป มะละกา ยะโฮบาห์รู เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ออร์ชาร์ด Design Village Outlet Mall หาดใหญ่

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML10
ทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน รับสนามบินหาดใหญ่ ส่งสนามบินสิงคโปร์

หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง เคเบิ้ลคาร์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส บุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบารู อุโมงค์ต้นไม้ ซันเท็คซิตี้
รหัสทัวร์ TSN-SPML11
แพ็คเกจเก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน ส่วนตัวทางรถจากหาดใหญ่

รับหาดใหญ่-ส่งหาดใหญ่ มาเลเซีย-เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง-เคเบิ้ลคาร์-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ปุตราจาย่า-มะละกา-ยะโฮบารู เที่ยวสิงคโปร์

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML12
ทัวร์ปีนัง สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ส่วนตัว ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ทสตรีท มะละกา เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์

ทัวร์ปีนัง สิงคโปร์ 2566 หาดใหญ่ ออกจากปีนังไปยะโฮบารู ชายแดนใต้สุดมาเลเซีย จากที่พักยะโฮบารูเข้าไปเที่ยวในสิงคโปร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
ทัวร์เบตง ปีนัง
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์ฮ่องกง